EU – Rozwój B+R

Rozwój zaplecza B+R oraz prowadzenie prac B+R w innowacyjnych obszarach technologii i parametrów wytwarzania betonu oraz podbudów pod drogi

loga_eu
Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski zrealizował projekt pn.

„Rozwój zaplecza B+R oraz prowadzenie prac B+R w innowacyjnych obszarach technologii i parametrów wytwarzania betonu oraz podbudów pod drogi”,

współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji Projektu Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski zakupił urządzenia oraz aparaturę, która pozwoliła na stworzenia firmowego zaplecza B+R.

Ponadto w okresie realizacji Projektu rozpoczęto i zrealizowano Etap nr 1 prac B+R, który pozwolił na zaprojektowanie mieszanek związanych cementem z surowca tj. kruszywa o odpowiedniej frakcji i parametrach użytkowych, uzyskanego poprzez kruszenie betonowych podkładów kolejowych oraz betonów porozbiórkowych, mieszanie ich w odpowiednich proporcjach do zastosowania w konstrukcjach podbudów drogowych.

Wykonano badania laboratoryjne i eksperymentalne materiałów i wyrobów budowlanych według norm branżowych. Dodatkowo planuje się stworzenie 3 nowych miejsc pracy. W okresie trwałości Projektu Firma będzie kontynuować prace B+R w ww. obszarze.