Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z siedzibą w Tucholi przy ul. Towarowej 1, dba o powierzone dane osobowe z zachowaniem wszystkich wymogów, określonych w nowych przepisach o ochronie danych osobowych. Chronimy Państwa dane, przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy poinformować, zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z siedzibą w Tucholi przy ul. Towarowej 1, kontakt zst2@wp.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b lub pkt f- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym dochodzenia swoich praw i roszczeń a także art. 6 ust. 1 c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać podane dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora , instytucje publiczne oraz firmy prywatne upoważnione do tego i w zakresie wskazanym, w obowiązujących przepisach.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym okres archiwizacji lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym – dobrowolnym jednak niezbędnym do realizowania celów. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację wyżej wskazanych celów.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.