Oferta

Prace rozbiórkowe

 • prace rozbiórkowe
 • kucie betonu
 • kruszarki(mobilna)
 • frezarki do asfaltu
 • rozściełacz (maszyna do rozściełania warstw asfaltu)
 • produkcja i przerób kruszywa
 • tłuczeń kamienny
 • tłuczeń betonowy

Budowa dróg i prace ziemne

Nasza firma wykonuje szereg prac z zakresu infrastruktury komunikacyjnej w szczególności w budowie dróg, ścieżek rowerowych, chodników, placów, parkingów i innych. Zajmujemy się realizacją inwestycji na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych jak również prywatnych. W zależności od potrzeby podczas budowy dróg tworzymy infrastrukturę jej towarzyszącą w postaci kanalizacji deszczowej, sanitarnej czy oznakowania. Ponadto nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu robót ziemnych polegających na profilowaniu podłoża, zagęszczania i niwelacji terenu a także w wykonywaniu wykopów i nasypów. Firma posiada specjalistyczny transport samowyładowczy w którego skład wchodzą samochody dostawcze, ciężarowe, wywrotki, wozidła, ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, równiarki, spych, walce, kruszarki, zagęszczarki oraz wiele innych urządzeń.

 • budowa dróg
 • utwardzanie placów, parkingów
 • prace ziemne
 • wykopy niwelacje terenu
 • kopaki ładowarki
 • spychacze
 • równiarki
 • walce drogowe
 • samochpody samowyładowcze – wywrotki
 • wozidła (samochody na wysokim podwozuw teren)

Produkcja betonu towarowego wszelkich klas wytrzymałości

Beton towarowy

 • piaskobeton B-2,5
 • piaskobeton B-5,0
 • piaskobeton B-7,5
 • beton B-10 { C 8/10}
 • beton B-12
 • beton B-15 {C 12/15}
 • beton B-20 {C 16/20}
 • beton B-25 {C 20/25}
 • beton B-30 {C 25/30}

Beton konstrukcyjny

 • beton C 35/45
 • beton C 40/50
 • beton C 45/55
 • beton C 50/60
  przeznaczony między innymi do wykonywania elementów sprężonych, podciągów i stropów.

Beton drogowo-mostowy

Beton posadzkowy

 • beton C 20/25
  z dodatkiem włókien polipropylenowych lub stalowych przeznaczony do wykonywania posadzek przemysłowych

Beton odporny na agresję chemiczną

 • beton C 30/37
  przeznaczony między innymi do zalewania płyt obornikowych, zbiorników na szambo i gnojówkę.

Sprzedaż

Prowadzimy sprzedaż i transport piasku, żwiru, ziemi, kamienia płukanego i innych kruszyw. Obsługujemy firmy i klientów prywatnych w materiał potrzebny w budownictwie drogowym jak i ogrodowym, przy czym posiadamy własny specjalistyczny i zróżnicowany transport w zależności od potrzeby klienta.

W swojej ofercie posiadamy

 • piasek 0/2mm piasek
 • piasek na podsypkę do murowania do tynkowania na posadzki pod chodniki kostkę brukową
 • piasek dla każdego do wykorzystania według własnych potrzeb
 • żwir
 • żwir przesiany
 • żwir 2-8 mm
 • żwir 8-16 mm
 • żwir 16-32 mm
 • ziemia z torfem
 • kamień polny
 • kamień z przesiewarki
 • tłuczeń kamienny
 • tłuczeń wapienny
 • tłuczeń betonowy
 • tłuczeń cegl-beton
 • melafir
 • gryz kamienny 8-12,8 mm
 • gryz bazaltowy 8-16 mm
 • gryz bazaltowy 4-8 mm
 • gryz bazaltowy 2-4 mm
 • gabro
 • żużel

Zawsze dbamy o wysoką jakość sprzedawanych produktów dla Państwa i o punktualność dostaw.

Dodatkowo

 • prace warsztatowe / naprawa samochodów ciężarowych
 • usługi dźwigowe